Antyspam
Informacje››    Reklama - jarocinska.pl››    Regulamin - opis 1››    Kontakt››    Reklama - baza firm››    Logo do pobrania››    O serwisie››    Redakcja - jarocinska.pl››    Redakcja››    Kontakt››    Logo - Życie Gostynia››    Reklama - zpleszewa.pl››    Redakcja - zpleszewa.pl››    Reklama - baza firm››    Regulamin - opis 2››    Reklama - rawicz24.pl››    Reklama - baza firm››    Materiały graficzne››    Redakcja - rawicz24.pl››    Regulamin krzyżówki››    Kontakt››    Praca w serwisie››    Reklama - baza firm››    Redakcja - gostynska.pl››    Kontakt››    Pomoc››    Logo - jarocinska.pl››    Regulamin konkursu 1500››    Oferta reklamowa››    Logo portalu krotoszynska.pl››    Regulamin ››    Redakcja - krotoszynska.pl››    Reklama - baza firm››    Reklama - gostynska.pl››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - krotoszynska.pl››    Polityka prywatności››    Reklama - portal››    Reklama››    Reklama - portal››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama - Gazeta Jarocińska››    Reklama - Życie Rawicza››    Reklama - Życie Pleszewa››    Reklama - Życie Gostynia››    Reklama - Gazeta Krotoszyńska››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Wieści Rolnicze››    Pobierz pliki - multimedia››    test››    Reklama - szczegóły››    Regulamin krzyżówki››    Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019››    Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”
program ELpunkty

Praca w serwisie

A A A

Serwisy jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, zarządzane są przez Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o. Podstawą naszej firmy jest nasza kadra, której zawdzięczamy naszą pozycję oraz ciągły rozwój. Poniżej prezentować będziemy aktualne oferty pracy.

Niezmiennie jednak czekamy na CV osób posiadająych umiejętności: graficzne, animacyjne, handlowe oraz dziennikarskie. Dla każdej ambitnej i zdolnej osoby (bez względu na płeć, wiek czy wykształcenie) znajdzie się u nas miejsce.

Zapraszamy do współpracy – oferty proszę kierować na adres e-mail: redakcja@jarocinska.pl


Aktualne oferty pracy:

brak ofert

 


Zastrzegamy sobie prawo nieodpowiadania na oferty niezgodne z charakterem oferowanej pracy!