Antyspam
Informacje››    Reklama - jarocinska.pl››    Regulamin - opis 1››    Kontakt››    Reklama - baza firm››    Logo do pobrania››    O serwisie››    Redakcja - jarocinska.pl››    Redakcja››    Kontakt››    Logo - Życie Gostynia››    Reklama - zpleszewa.pl››    Redakcja - zpleszewa.pl››    Reklama - baza firm››    Regulamin - opis 2››    Reklama - rawicz24.pl››    Reklama - baza firm››    Materiały graficzne››    Redakcja - rawicz24.pl››    Regulamin krzyżówki››    Kontakt››    Praca w serwisie››    Reklama - baza firm››    Redakcja - gostynska.pl››    Kontakt››    Pomoc››    Logo - jarocinska.pl››    Regulamin konkursu 1500››    Oferta reklamowa››    Logo portalu krotoszynska.pl››    Regulamin ››    Redakcja - krotoszynska.pl››    Reklama - baza firm››    Reklama - gostynska.pl››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - krotoszynska.pl››    Polityka prywatności››    Reklama - portal››    Reklama››    Reklama - portal››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama - Gazeta Jarocińska››    Reklama - Życie Rawicza››    Reklama - Życie Pleszewa››    Reklama - Życie Gostynia››    Reklama - Gazeta Krotoszyńska››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Wieści Rolnicze››    Pobierz pliki - multimedia››    test››    Reklama - szczegóły››    Regulamin krzyżówki››    Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019››    Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”
program ELpunkty

Redakcja - gostynska.pl

A A A

Redakcje serwisów jarocinska.pl, pleszewska.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, to grupa zaangażowanych i ambitnych dziennikarzy, którzy starają się pokazywać nasze miasto takim jakie jest. Tworzą ją osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami na rynku medialnym. Jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia i uwagi, chcą Państwo z nami współpracować lub zaistnieć na łamach naszych serwisów - zapraszamy do współpracy.

 


 

› gostynska.pl › redakcja


"Życie Gostynia", ul. Kolejowa 15, 63-800 Gostyń
www.gostynska.pl
redakcja@gostynska.pl
facebook.com/ZycieGostynia

 

› TELEFONY KONTAKTOWE
 

Biuro ogłoszeń: (65) 572 74 00
Redaktor naczelny/dziennikarze: (65) 572 74 01
Fax: (65) 572 55 33
Reklama: (65) 575 15 00
Kolportaż: 509 082 645
Dział reklamy: 604 983 569
Telefon alarmowy: 509 082 645

 

› REKLAMA › tel. (65) 575 15 00

 

Justyna Pasieracka
reklama@zycie-gostynia.pl
reklama@gostynska.pl

tel. 604 983 569

Beata Kruk
b.kruk@gostynska.pl
tel. 511 830 995

 

› REDAKCJA
 

Anna Legowicz-Gogołkiewicz
a.gogolkiewicz@zycie-gostynia.pl

Agata Fajczyk
a.fajczyk@zycie-gostynia.pl

Bogdan Bujak
b.bujak@zycie-gostynia.pl

Anna Twardowska
a.twardowska@zycie-gostynia.pl

Sławomir Hajduk
s.hajduk@zycie-gostynia.pl