Antyspam
Informacje››    Reklama - jarocinska.pl››    Regulamin - opis 1››    Kontakt››    Reklama - baza firm››    Logo do pobrania››    O serwisie››    Redakcja - jarocinska.pl››    Redakcja››    Kontakt››    Logo - Życie Gostynia››    Reklama - zpleszewa.pl››    Redakcja - zpleszewa.pl››    Reklama - baza firm››    Regulamin - opis 2››    Reklama - rawicz24.pl››    Reklama - baza firm››    Materiały graficzne››    Redakcja - rawicz24.pl››    Regulamin krzyżówki››    Kontakt››    Praca w serwisie››    Reklama - baza firm››    Redakcja - gostynska.pl››    Kontakt››    Pomoc››    Logo - jarocinska.pl››    Regulamin konkursu 1500››    Oferta reklamowa››    Logo portalu krotoszynska.pl››    Regulamin ››    Redakcja - krotoszynska.pl››    Reklama - baza firm››    Reklama - gostynska.pl››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - krotoszynska.pl››    Polityka prywatności››    Reklama - portal››    Reklama››    Reklama - portal››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama - Gazeta Jarocińska››    Reklama - Życie Rawicza››    Reklama - Życie Pleszewa››    Reklama - Życie Gostynia››    Reklama - Gazeta Krotoszyńska››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Wieści Rolnicze››    Pobierz pliki - multimedia››    test››    Reklama - szczegóły››    Regulamin krzyżówki››    Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019››    Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”
program ELpunkty

Redakcja - rawicz24.pl

A A A

Redakcje serwisów jarocinska.pl, pleszewska.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, to grupa zaangażowanych i ambitnych dziennikarzy, którzy starają się pokazywać nasze miasto takim jakie jest. Tworzą ją osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami na rynku medialnym. Jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia i uwagi, chcą Państwo z nami współpracować lub zaistnieć na łamach naszych serwisów - zapraszamy do współpracy.

 


 

› rawicz24.pl › redakcja


„Życie Rawicza”, ul. 17 Stycznia 37/4, 63-900 Rawicz
tel. (65) 546 52 52, fax (65) 546 52 51
e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl
Dyżur dziennikarski 24h - tel. 501 299 776
Portal internetowy - e-mail: redakcja24@zycie-rawicza.pl

 

› BIURO REKLAMY › tel. (65) 545 26 45
 

Małgorzata Nowacka
m.nowacka@zycie-rawicza.pl
tel. 516 131 104

 

 

› REDAKCJA › tel. (65) 545 28 29 lub (65) 545 28 38
 

Anna Gauza
a.gauza@zycie-rawicza.pl

Karol Pospiech
k.pospiech@zycie-rawicza.pl

Dawid Bela
d.bela@zycie-rawicza.pl

Karolina Ciemniak
k.ciemniak@zycie-rawicza.pl

Honorata Dmyterko
h.dmyterko@zycie-rawicza.pl

Joanna Miśkowiak
j.miskowiak@zycie-rawicza.pl

Włodzimierz Jędrzejczak
w.jedrzejczak@zycie-rawicza.pl

Weronika Waresiak
w.waresiak@zycie-rawicza.pl

Artur Krawczyk
a.krawczyk@zycie-rawicza.pl

Grzegorz Heluszka
g.heluszka@zycie-rawicza.pl

Anna Chwiłkowska
a.chwiłkowska@zycie-rawicza.pl