Antyspam
Informacje››    Reklama - jarocinska.pl››    Regulamin - opis 1››    Kontakt››    Reklama - baza firm››    Logo do pobrania››    O serwisie››    Redakcja - jarocinska.pl››    Redakcja››    Kontakt››    Logo - Życie Gostynia››    Reklama - zpleszewa.pl››    Redakcja - zpleszewa.pl››    Reklama - baza firm››    Regulamin - opis 2››    Reklama - rawicz24.pl››    Reklama - baza firm››    Materiały graficzne››    Redakcja - rawicz24.pl››    Regulamin krzyżówki››    Kontakt››    Praca w serwisie››    Reklama - baza firm››    Redakcja - gostynska.pl››    Kontakt››    Pomoc››    Logo - jarocinska.pl››    Regulamin konkursu 1500››    Oferta reklamowa››    Logo portalu krotoszynska.pl››    Regulamin ››    Redakcja - krotoszynska.pl››    Reklama - baza firm››    Reklama - gostynska.pl››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - krotoszynska.pl››    Polityka prywatności››    Reklama - portal››    Reklama››    Reklama - portal››    Kontakt››    Reklama - portal››    Reklama - portal››    Reklama - Gazeta Jarocińska››    Reklama - Życie Rawicza››    Reklama - Życie Pleszewa››    Reklama - Życie Gostynia››    Reklama - Gazeta Krotoszyńska››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Reklama - pakiety reklamowe››    Wieści Rolnicze››    Pobierz pliki - multimedia››    test››    Reklama - szczegóły››    Regulamin krzyżówki››    Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera roku 2019››    Regulamin Plebiscytu na Super Słodziaka „Życia Gostynia”
program ELpunkty

Redakcja - zpleszewa.pl

A A A

Redakcje serwisów pleszewska.pl, jarocinska.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, to grupa zaangażowanych i ambitnych dziennikarzy, którzy starają się pokazywać nasze miasto takim jakie jest. Tworzą ją osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami na rynku medialnym. Jeśli mają Państwo jakieś spostrzeżenia i uwagi, chcą Państwo z nami współpracować lub zaistnieć na łamach naszych serwisów - zapraszamy do współpracy.

 


› zpleszewa.pl › redakcja
 

Życie Pleszewa ul. Kaliska 24 63-300 Pleszew
Redakcja: (62) 508 10 17, Fax: (62) 508 10 45
Telefon interwencyjny: 509 082 655
www.zpleszewa.pl      email: redakcja@zpleszewa.pl

 

› REDAKCJA
 

Agnieszka Matusiak
a.matusiak@zycie-pleszewa.pl

Farida Leśniewska
f.lesniewska@zycie-pleszewa.pl

Przemysław Góralczyk
p.goralczyk@zycie-pleszewa.pl

Jakub Nowak
j.nowak@zycie-pleszewa.pl

Piotr Hain
p.hain@zycie-pleszewa.pl

 

Piotr Budnik
p.budnik@zycie-pleszewa.pl

Piotr Kołaski
p.kolaski@zycie-pleszewa.pl

 

 

› BIURO REKLAMY › tel. 62 508 10 50
 

Katarzyna Cierniak
reklama@zpleszewa.pl
tel. 572 921 414

Kinga Piotrowska
k.piotrowska@zycie-pleszewa.pl
tel. 602 367 873

 

› BAZA FIRM
 

Katarzyna Cierniak
reklama@zpleszewa.pl
tel. 572 921 414